سیستمهای حمل و نقل هوشمند

پنج‌شنبه 4 خرداد 1396 ساعت 21:13

بر اساس تجربیات موجود، چنانچه سند ملی سیستمهای حمل و نقل هوشمند مورد توجه قرار نگیرد، شرکتهای عامل در زمینه حمل و نقل هوشمند هرگز نخواهند توانست با یکدیگر به صورت مناسب همکاری نمایند. در این صورت بین سیستمهای حمل و نقل هوشمند درون شهری و برون شهری و یا سیستمهای هوشمند شبکه شریانی و شبکه بزرگراهی ارتباطی نمی تواند وجود داشته باشد. یک سازمان شهرداری نمی تواند ارتباط مناسب با یک سازمان راهداری که در بسیاری از زمینه ها با یکدیگر اشتراک اهداف دارند، ایجاد نماید. لذا تدوین سند ملی سیستمهای حمل و نقل هوشمند می تواند یکسان سازی استراتژیها را سبب گردد. برای اطلاعات بیشتر به مراجعه گردد.


برای دانلود و مشاهده عکسهای حمل و نقل هوشمند ایمن تردد کلیک کنید

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.